Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

  • Hem
  • Arbetsmiljö

Arbetsmiljö ISO 45001

Dags att arbetsmiljöcertifiera företaget?

Vem vill inte ha ett företag som står för en trivsam och säker arbetsmiljö? En bra arbetsmiljö innebär mindre risk för ohälsa, högre produktivitet, nöjdare medarbetare och på sikt bättre lönsamhet. SamCert kan hjälpa er till en certifiering enligt ISO 45001.

På SamCert hjälper vi er hela vägen till en lyckad certifiering.

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är en standard för arbetsmiljö som handlar om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det innebär att man inför ett ledningssystem som hjälper er i arbetet att upptäcka och förebygga risker på arbetsplatsen vilket kan leda till minskade kostnader för sjukfrånvaro.

Att certifiera företaget enligt ISO 45001 är ett bra sätt att hålla företaget uppdaterat gentemot den gällande arbetsmiljölagstiftningen. Ni bevisar även för kunder och medarbetare, nuvarande och framtida, att ni jobbar aktivt med att förbättra arbetsmiljön i verksamheten. Detta kan i sin tur leda till ökad möjlighet att rekrytera kompetent personal och behålla den ni har, förbättrade prestationer tack vare ökad trivsel och mindre kostnader på grund av förebyggande av risker i arbetsmiljön.

 

Arbetsmiljo ISO 45001
Företagets väg till certifiering

SamCert erbjuder utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001 och leder er genom hela processen från utbildning och support till färdig dokumentation. När dokumentationen är komplett hjälper vi till med implementering av rutiner och efter godkänd certifiering erbjuder vi fortsatt stöd.

Våra utbildare är verksamma som konsulter och revisorer inom ledningssystem och har lång erfarenhet.

Läs mer om certifieringsprojektets upplägg här

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.