Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

  • Hem
  • ISO-certifiering
  • Vad är ISO

Vad är ISO?

Världens mest använda standarder

ISO är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 162 länder. Huvudkontoret ligger i Geneve. ISO:s uppgift är att utarbeta standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa. ISO tar bara upp frågor på sitt arbetsprogram där det finns en efterfrågan och är på det sättet i hög grad medlemsstyrt. Alla internationella standarder tillämpas på frivillig väg. Läs mer på ISO:s hemsida.

Det svenska standardiseringsorganet SIS, Swedish Standards Institute, är medlem i ISO. SWEDAC är det svenska kontrollorganet för att ackreditera certifieringsorgan i Sverige. SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är ett certifieringsorgan som reviderar och utfärdar certifikat. SamCert är ett konsultföretag som bistår små och medelstora företag att bli certifierade och att utvecklas med sina certifieringar.

ISO bidrar till konkurrenskraft

ISO 9001 är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning. Syftet är att företaget sätter kunden i fokus och arbetar med ständiga förbättringar. Den senaste standarden, ISO 9001:2008, förtydligar viktiga kravelement så att företagen kan följa den bättre bland annat kravet på orsaksanalys av avvikelser. Under 2015 kommer en ny uppdatering som innehåller ytterligare fokus på riskanalys men även möjligheter. Vidare införs krav på intressentanalys som kommer att bidra till att den certifierade verksamheten får bättre kontroll på behov och förväntningar från verksamhetens olika intressentgrupper.

ISO 14001 syftar till att hjälpa företag och organisationer att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete med hjälp av ett dokumenterat miljöledningssystem. Standarden ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar av miljöarbetet. Under 2015 kommer en ny uppdatering av ISO 14001, ett viktigt nytt krav är att livscykelperspektivet ska ligga till grund i verksamhetens olika beslutssituationer.

Ni är välkomna att kontakta oss för mer information om hur ISO standarder kan hjälpa er verksamhet att möta marknadens förväntningar.

Kontakta oss på SamCert redan idag, vi hjälper dig med hela lösningen för en framgångsrik certifiering.

Kontakta Ann-Sofie Gustafsson för mer ínformation och offert, klicka här

SamCert AB

Utbildnings-, rådgivnings- och revisionstjänster avseende organisationers ledningssystem. Certifiering i samverkan enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Möt oss på Lindholmen Science Park. Ring oss på 031-711 27 40.

miljorevisor
sp 14001 sp 9001

Kontaktinformation

SamCert AB
Lindholmspiren 3-5, 417 56 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.