Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

  • Hem
  • ISO-certifiering
  • Hur går det till?

Hur går det till?

För att få ett lyckat certifieringsprojekt behövs tre viktiga byggstenar.

Det behövs en grunddokumentation att utgå ifrån, nyckelpersoner behöver utbildas och det behövs handledning av en erfaren ISO-expert.

Dokumentationen består av ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. 

I utbildningen ingår tio halvdagar för 1-3 personer på företaget. Utbildningsdagarna genomförs med cirka 14 dagars mellanrum och innehåller följande

1. Processkartläggningvattenglas liten

2. Miljöaspekter och lagkrav

3. Omvärlden, intressenter och riskanalys

4. Affärsidé, policy och mål

5. Organisation, kompetens och kommunikation

6. Dokumenthantering och rutiner

7. Leverantörsbedömning, övervakning och mätning

8. Kundtillfredsställelse och avvikelsehantering

9. Interna revisioner och skyddsrond

10. Ledningsprocessen och ständiga förbättringar

SamCerts handledare hjälper till med implementeringen, så att fastställda rutiner tillämpas i verksamheten. När det närmar sig certifiering är SamCert med och utför den obligatoriska första interna revisionen.

Själva certifieringen sker efter genomförda moment och utförs av ett utomstående certifieringsorgan. SamCert bistår även under certifieringen och hela vägen tills företaget får sina certifikat.

Läs mer om vad kunderna till SamCert har sagt om SamCert under fliken Referenser.

SamCert AB

Utbildnings-, rådgivnings- och revisionstjänster avseende organisationers ledningssystem. Certifiering av små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

Möt oss i Stockholm på SIS Conference Centre

Möt oss i Göteborg på Lindholmen Science Park

Möt oss i Oslo på Oslo Science Park

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Lindholmspiren 3-5, 417 56 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.