Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

  • Hem
  • ISO-certifiering
  • Hur går det till?

Hur går det till?

Så här går det till att certifiera företaget

Certifieringsförberedelser

Våra konsulter bygger ISO-system genom att tillsammans med dig kartlägga dina nuvarande affärsmetoder och hjälpa dig att förstå och dokumentera dessa i överensstämmelse med ISO-krav.

Vi baserar arbetet på färdiga dokumentationsmallar och utbildar din organisation enligt bästa praxis. Vi tillhandahåller även de interna och externa revisionstjänster som ditt företag behöver.

Dokumentgranskning och revision

En av våra ISO-experter granskar dina dokument och bedömer hur de uppfyller kraven enligt ISO-standarden, detta för att säkerställa att kraven uppfylls. Vid besök i din verksamhet intervjuas nyckelpersoner och medarbetare på alla nivåer i organisationen varpå resultatet av revisionen sammanställs i en rapport.

Så går det till att bli certifierad av tredje part – certifieringsrevisionen

Efter att ett komplett ledningssystem har byggts upp och internrevisionen klarats av ska ett oberoende certifieringsorgan, även kallat ”tredje part”, genomföra en granskning för att bedöma efterlevnaden av standarden och organisationens ledningssystem. Vid en lyckad revision beviljas företaget ett certifikat om överensstämmelse med aktuell standard från den oberoende tredje parten. Organisationen genomgår därefter mindre, uppföljande revisioner årligen under tre år då det krävs en lite större omcertifieringsrevision. SamCert stöttar dig även efter certifiering så att du får ut så mycket som möjligt av ditt ledningssystem och kan vara trygg att du varje år får upprätthålla giltiga ISO-certifikat.

Grupp SamCert

Hur vill du genomföra ditt projekt?

Anpassad utbildning på plats

Genom att arbeta nära dig och helt förstå dina krav kan vi skapa en utbildningslösning som tillgodoser organisationens behov, oavsett om du implementerar befintliga rutiner, granskar efterlevnad av lagstiftning eller bygger upp företagets ledningssystem.

Utbildning hos oss – passar det lite mindre företaget

Vi erbjuder inspirerande mötesplatser på bekvämt avstånd i Stockholm, Göteborg eller Oslo där du har tillgång till ett nätverk av konsulter och revisorer med spetskompetens.

Våra utbildningar för mindre företag grundar sig på en tio stegs-modell för ISO-certifiering. Följer man modellen kan vi garantera en lyckad ISO-certifiering.

 Läs mer om certifieringsprojektets upplägg här

 

Om SamCert och vårt nätverk av företag

Vi på SamCert förstår utmaningarna med att implementera och underhålla ledningssystem. Vi förstår eftersom det är vad vi gör, varje dag varje vecka; för dig, för dina kunder och för din verksamhet.

Genom vårt nätverk av företag tillgodoser vi behoven av stöd för certifieringstjänster hos yrkesverksamma i hela Skandinavien. Vi har kontinuerligt byggt vårt företag under tjugo år och därmed byggt upp ett av Sveriges största nätverk inom certifiering av små och medelstora företag, med kunder i tre länder.

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.