Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

ISO-certifikat och policies

Våra Certifikat

 Vänligen kontakta oss för att ta del av våra certifikat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Kvalitetspolicy

SamCert AB marknadsför, säljer och utför utbildnings-, rådgivnings- och revisionstjänster avseende organisationers ledningssystem. Vi genomför certifieringsprojekt, support av löpande certifieringsarbete och laguppdatering, allt enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt OHSAS 18001/ISO 45001 (arbetsmiljö). Vi utfärdar även Miljödiplom enligt Svensk Miljöbas.

Kvalitetsarbete hos våra kunder
Vi hjälper våra kunder att skapa ett kvalitetsledningssystem som är effektivt i kundens organisation. Med våra konsult- och utbildningstjänster lär vi kunden att hantera ledningssystemets olika delar på de sätt som vi vet leder till avgörande förbättringar. Vi hjälper även våra kunder att identifiera förbättringsområden som stärker kundens kvalitetsprofil vilket ger kunden direkt affärsnytta och konkurrensfördel.

Kvalitetsarbete hos oss
Grunden för vårt kvalitetsarbete utgörs av bindande krav, baserade på intressent- och SWOT-analyser, som organisationen berörs av. Kvalitetsarbetet ska leda till att minska kvalitetsbristkostnader genom att ständigt förbättra processerna, öka kundfokus samt att uppfylla tillämpliga krav*. Vår kompetens och förmågan att överföra den till våra kunder är avgörande för resultatet hos våra kunder. För att säkerställa bästa resultat matchar vi personal med rätt kompetens mot kundens uppdrag och genomför kontinuerlig kompetensutveckling av personalen. Med utgångspunkt i vår egen kompetensnivå strävar vi efter att själva fatta beslut i vår dagliga verksamhet som främjar kvaliteten.

Vår verksamhet ska kännetecknas av

 • Nöjda kunder
 • Spetskompetens
 • Lång erfarenhet
 • Enkla metoder
 • Hög leveranssäkerhet
 • Kvalitetsförbättringar hos våra kunder och oss själva

Ständiga förbättringar
Vi arbetar med ständiga förbättringar genom vår SWOT-analys, rutiner, processer, avvikelsehantering och våra förbättringsförslag.

*Legala krav, kundkrav och relevanta behov och förväntningar från intressenter.

Miljöpolicy

SamCert AB marknadsför, säljer och utför utbildnings-, rådgivnings- och revisionstjänster avseende organisationers ledningssystem. Vi genomför certifieringsprojekt, support av löpande certifieringsarbete och laguppdatering, allt enligt ISO 9001 (kvalitet) , ISO 14001 (miljö) samt OHSAS 18001/ISO 45001 (arbetsmiljö). Vi utfärdar Miljödiplom enligt svensk Miljöbas.

Miljöarbete hos våra kunder
Vi hjälper våra kunder att skapa ett miljöledningssystem som är effektivt i kundens organisation. Miljöarbetet ska leda till att minska negativ miljöpåverkan och säkerställer att tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av uppfylls.
I våra konsult- och utbildningstjänster lär vi kunden att hantera ledningssystemets olika delar på de sätt som vi vet leder till avgörande förbättringar. Vi hjälper även våra kunder att identifiera förbättringsområden som stärker kundens miljöprofil vilket ger kunden direkt affärsnytta och konkurrensfördel. På detta sätt bidrar vi på SamCert AB till en hållbar utveckling i samhället.

Miljöarbete hos oss
Grunden för vårt miljöarbete utgörs av att skydda miljön. Vi identifierar bindande krav*, genom intressent- och SWOT-analyser, som organisationen berörs av. Vår kompetens och förmågan att överföra den till våra kunder är avgörande för resultatet hos våra kunder. För att säkerställa bästa resultat matchar vi personal med rätt kompetens mot kundens uppdrag och genomför kontinuerlig kompetensutveckling av personalen. Med utgångspunkt i vår egen kompetensnivå strävar vi efter att själva fatta beslut i vår dagliga verksamhet som främjar miljön. Vi ska bland annat minska våra koldioxidutsläpp och resursförbrukning av miljöbelastande produkter och tjänster.

Vår verksamhet ska kännetecknas av

 • Konsulter uppdaterade inom miljökrav
 • Spetskompetens med lång erfarenhet
 • Enkla metoder som leder till resultat
 • Livscykelperspektiv
 • Miljöförbättringar hos våra kunder och oss själva

Ständiga förbättringar
Vi arbetar med ständiga förbättringar genom vår SWOT-analys, rutiner, processer, avvikelsehantering och våra förbättringsförslag.

*Legala krav, kundkrav och relevanta behov och förväntningar från intressenter.

Ann-Sofie Gustafsson
VD, SamCert AB

 

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.