Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

  • Hem
  • ISO-certifiering
  • Certifieringsprojektet

Certifieringsprojektet

ISO-certifiera företaget i fem steg

ISO Flode SamCert 1

 

1. Planering på företaget tillsammans med SamCert. I planeringen ingår tilldelning av en erfaren och kunnig projektledare som bistår i arbetet hela vägen till en lyckad certifiering. En projektgrupp bestående av nyckelpersoner bildas på företaget. Tidsplanen läggs upp och arbetet kan starta.

2. Utbildning av nyckelpersoner inom företaget i SamCerts regi inklusive kartläggning av verksamheten. En personlig konsult bygger ISO-systemet tillsammans med dig som företagare utifrån dina befintliga arbetsmetoder.

3. Implementering av rutiner i verksamheten. Breddutbildning av personalen som ges möjlighet till stor delaktighet i projektet.

4. Internrevision tillsammans med en av våra internrevisorer utförs på företaget. Eventuella brister och förbättringsmöjligheter identifieras inför certifiering av företaget.

5. Certifieringsrevision utförs av ett externt certifieringsföretag som är ackrediterat av SWEDAC. Revisionen genomförs i två steg. Steg ett innebär ett första besök av revisorn på företaget varpå steg två är själva examinationen. Då besöker revisorn hela verksamheten och intervjuer genomförs med medarbetare i olika positioner. Revisionen avslutas med en rapport och rekommendation att certifikat ställs ut till företaget.

Det fortsatta arbetet

Efter certifieringen fortsätter ett kontinuerligt arbete med det certifierade ledningssystemet. Det egna arbetet går ut på att följa goda rutiner samt förbättra prestandan ytterligare inom de områden man är certifierad. Varje år kommer certifieringsföretaget på återbesök för att genomföra en uppföljande revision då arbetet granskas och man får en ny rapport med klartecken för att behålla sina certifikat.

SamCert bidrar med stöd och genomför bland annat årlig internrevision av ledningssystemet så att företaget kan fortsätta utveckla sin verksamhet mot en allt bättre kvaltet, miljö och arbetsmiljö.

Vart tredje år får man ett förnyat certifikat i samband med en omcertifiering.

certifieringsprojekt

 

Intresseanmälan 

Fält markerade med * är obligatoriska

Captcha-bild Ladda om bild

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.