Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

Miljöcertifiering ISO 14001

Funderar ni på att certifiera företaget enligt ISO 14001?

Att som företag jobba aktivt med hållbarhets- och miljöarbete gör inte bara att ni bidrar till en bättre värld. Det visar också på ett ansvarstagande som är attraktivt för många kunder idag, vilket vi tror kan hjälpa ditt företag att nå bättre lönsamhet. En win-win situation helt enkelt.

På SamCert hjälper vi er hela vägen till en lyckad certifiering.

Vad är ISO 14001?

Certifiering i ISO 14001 handlar om att hjälpa företag och organisationer att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Detta är en internationell standard som är erkänd över hela världen och ger en arbetsmodell där målet är att ständigt förbättra verksamhetens miljöprestanda.

Genom att ditt företag är certifierat inom ISO 14001 får du ett bevis på att företaget upprätthåller en viss nivå på ert miljöarbete. För kunderna innbär det att ni garanterar att ni uppfyller miljölagstiftningens krav och arbetar proaktivt med miljöförbättringar för att minska er negativa miljöpåverkan. Det finns idag, i fler och fler branscher, även nya affärsmöjligheter inom miljö som blir en viktig del av företagets miljöarbete.

Att jobba aktivt med miljöfrågor idag är givande. På många sätt. Dels kan verksamheten spara pengar genom minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfall. Och inte minst så bidrar verksamheten i miljösynpunkt till en bättre värld.

 

Miljocertifiering ISO 14001

Företagets väg till certifiering

SamCert erbjuder utbildning om ISO 14001 och leder er genom hela processen från utbildning och support till dokumentation. När dokumentationen är komplett hjälper vi till med implementering av rutiner och efter godkänd certifiering erbjuder vi fortsatt stöd.

Våra utbildare är verksamma som konsulter och revisorer inom ledningssystem och har lång erfarenhet.

Läs mer om certifieringsprojektets upplägg här

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.