Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

Kvalitetscertifiering ISO 9001

Funderar ni på att certifiera företaget enligt ISO 9001?

SamCert erbjuder kostnads- och tidseffektiv utbildning i ISO 9001, en internationell standard för kvalitet utifrån kundens perspektiv. Att vara ett ISO-certifierat företag inger förtroende och är en kvalitetsstämpel som kan hjälpa ert företag att nå bättre lönsamhet. Vi kan hjälpa er dit!

På SamCert hjälper vi er hela vägen till en lyckad certifiering.

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är ett internationellt ledningssystem som beskriver hur företag ska arbeta för att säkerställa kvalitet i arbetet. Det handlar om processer, allt från hur man svarar på mail till hur man håller möten. Denna standard används av företag i hela världen och är ett sätt att garantera en viss nivå av kvalitet inför era kunder och leverantörer.

Man kan säga att ISO 9001 är ett verktyg för både effektiv verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Syftet är att säkerställa att viktiga krav på verksamheten uppfylls genom att dokumentera och beskriva hur verksamheten jobbar med kvalitetsfrågor. ISO 9001 handlar om kvalitetsledning utifrån kundernas behov och fungerar som ett bevis för att man arbetar mot ständig förbättring och utveckling. Allting bygger på moderna teorier om vilka inneboende principer som gör företag framgångsrika.

Standarden använder PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act) för att strukturera processer och skapa ständig förbättring. Se bild nedan.

 

PDCA Plan Do Check Act
Företagets väg till certifiering

 

SamCert erbjuder utbildning om ISO 9001 och leder er genom hela processen från utbildning och support till dokumentation. När dokumentationen är komplett hjälper vi till med implementering av rutiner och efter godkänd certifiering erbjuder vi fortsatt stöd. 

Våra utbildare är verksamma som konsulter och revisorer inom ledningssystem och har lång erfarenhet.

Läs mer om certifieringsprojektets upplägg här

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.