Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

Om företaget

Verksamheten startade med miljörådgivning 2001 i namnet Miljökompetens. Miljökompetens har utvecklat en egen modell för certifierbara ledningssystem enligt standarder för miljö-  kvalitets- och  arbetsmiljöledning, ISO14001,  ISO9001 och OHSAS 18001. Modellen är speciellt anpassad för små och medelstora företag och kallas för SamCert (certifiering i samverkan).

Under hösten 2011 då verksamheten ombildades i aktiebolagsform utvecklades verksamheten till att omfatta även Miljödiplomering av företag och kommuner enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Avdelningen kallas SamCert AB Miljödiplomering.
SamCert AB är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Lindholmen reception

Våra kunder finns i Västra Götaland, Mälardalen och södra Sverige. Våra kontor finns i Göteborg (försäljning och uppdrag) och Strömstad (administration, bokning och ekonomi).

Våra Certifikat

9001 cert14001 certmiljo cert

Policy för Kvalitet och Miljö

SamCert AB marknadsför, säljer och utför miljö- och kvalitetsledningssystemstjänster för organisationer. Våra tjänster är; genomförande av certifieringsprojekt, support av löpande certifieringsarbete, interna revisioner, utbildningar och laguppdatering, allt enligt ISO-standard.

Kvalitets- och miljöarbete hos våra kunder
Vi hjälper våra kunder att skapa ett ledningssystem som är effektivt i kundens organisation. Miljö- och kvalitetsarbetet ska leda till att minska kvalitetsbristkostnader, öka kundfokus, minska negativ miljöpåverkan och säkerställer att tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av uppfylls.
I våra konsult- och utbildningstjänster lär vi kunden att hantera ledningssystemets olika delar på de sätt som vi vet leder till avgörande förbättringar. Vi hjälper även våra kunder att identifiera förbättringsområden som stärker kundens miljö- och kvalitetsprofil vilket ger kunden direkt affärsnytta och konkurrensfördel. På detta sätt bidrar vi på SamCert AB till en hållbar utveckling i samhället.

Kvalitets- och miljöarbete hos oss
Grunden för vårt kvalitets- och miljöarbete utgörs av legala och andra krav som organisationen berörs av. Vår kompetens och förmågan att överföra den till våra kunder är avgörande för resultatet hos våra kunder. För att säkerställa bästa resultat matchar vi personal med rätt kompetens mot kundens uppdrag och genomför kontinuerlig kompetensutveckling av personalen. Med utgångspunkt i vår egen kompetensnivå strävar vi efter att själva fatta beslut i vår dagliga verksamhet som främjar miljön och kvaliteten. Vi ska bland annat minska våra koldioxidutsläpp och resursförbrukning av miljöbelastande produkter och tjänster.

Vår verksamhet ska kännetecknas av

  • Trevligt bemötande
  • Personal med rätt kompetens
  • Metoder som är lätta att använda
  • Faktabaserad rådgivning
  • Mätbara resultat

Ständiga förbättringar
Vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening genom vår riskanalys, rutiner, processer, avvikelsehantering och våra förbättringsförslag.

Ann-Sofie Gustafsson
Företagsledare, SamCert AB

Miljödiplomering

SamCert AB Miljödiplomering är godkända utfärdare enligt Svensk Miljöbas.
Miljödiplomering är ett prisvärt alternativ till miljöcertifiering enligt ISO14001. Det går även snabbt och enkelt att starta upp diplomeringsprojektet. Efter godkänd miljörevision utfärdas ett diplom.

Besök Miljödiplomering

SamCert för en bättre miljö

Vi har skänkt en julgåva till WWF 2013

Tack vare vårt stöd kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.

 

 

Vi-skogen webbknappar Gåva stor  2014

SamCert planterar 90 st. träd. Där kommer trädet att förbättra miljön och livet för familjerna runt Victoriasjön. Planteringen sker genom biståndsorganisationen Vi-skogen. Varje träd hjälper klimatet att producera uppskattningsvis 60 kg koldioxid vilket ger cirka 5 ton koldioxidneutralisering. Träden hjälper även människorna att få bättre levnadsförhållanden. Läs mer på www.viskogen.se

SamCert AB

Utbildnings-, rådgivnings- och revisionstjänster avseende organisationers ledningssystem. Certifiering i samverkan enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Möt oss på Lindholmen Science Park. Ring oss på 031-711 27 40.

miljorevisor
sp 14001 sp 9001

Kontaktinformation

SamCert AB
Lindholmspiren 3-5, 417 56 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.