Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

Du har väl uppmärksammat AFS 2015:4

AFS 2015:4 handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Den nya föreskriften ersätter AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön.

Föreskriften har 14 nya paragrafer som ställer krav på organisatorisk och social arbetsmiljö. Kraven länkas ihop med AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och riktar sig till samtliga företag i Sverige.
Bland annat ska alla företag sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen kan till exempel syfta till att stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet. Målen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Affärsplanen SC7 har plats för Arbetsmiljömål där dessa mål bör dokumenteras.
Föreskriften om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) har utgått och är ersatt av ovanstående föreskrift.
SamCert har tagit fram mallar för att möta de nya kraven som distribuerades i våras till alla kunder. Bland annat finns en mall om hur man agerar vid kränkande särbehandling.

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.