Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

Nöjda Kunder


Nöjda kunder

Se vad våra tidigare kunder har att säga om vårt upplägg och beskriver fördelarna med att vara cerifierad.

Läs mer...

Läs mer

Vad är ISO?

Världens mest använda standarder

ISO sätter standarder för näringslivet som underlättar handel, utveckling och tillverkning av produkter och tjänster.

Läs mer...

Läs mer

Varför

ISO-certifiering – gör att tillverkning och handel med produkter och tjänster blir mer effektiv

ISO, International Organization for Standardization, med huvudkontor i Geneve i Schweiz, är världens största organisation för utveckling av standarder. ISO är ett nätverk av nationella standardiseringsorgan från 156 länder. Tack vare ISO-standarder blir tillverkning och handel med produkter och tjänster mer effektiv.

Det svenska standardiseringsorganet SIS, Swedish Standards Institute, har bra information om ISO-standarder på sin hemsida www.sis.se.

ISO 9001 är ett system för effektiv kvalitetsledning. Det utgår från kundernas behov och ser över de interna arbetssätten. Det hjälper till att utveckla verksamheten och nå bättre lönsamhet.

man bwISO 14001 hjälper företag och organisationer att bygga upp och bedriva ett strukturerat och systematiskt miljöarbete.

OHSAS 18001 hjälper företag och organisationer att uppfylla ställda krav inom arbetsmiljöområdet.

Tio fördelar med ISO-certifiering:

  1. Bättre struktur och dokumentation av företagets verksamhet
  2. Lägre miljö- och hälsorisker, bättre arbetsmiljö
  3. Större marknadsandelar
  4. Lättare etablering på nya marknader
  5. Ökat engagemang hos personalen och attraktivare arbetsplats
  6. Närmare kontakt och samverkan med kunder
  7. Bättre efterlevnad av lagar och regler
  8. Bättre kunskap om/samarbete med leverantörerna
  9. Ökad kunskap om företaget, dess processer och materialflöden
  10. Bättre och grönare image

Om företaget

Idag har SamCert 8 medarbetare som tillsammans utgör stöd till våra kunder i deras ISO-arbete. Vårt administrativa kontor finns i vackra Norra Bohuslän, Strömstad, våra konsulter utgår från olika delar av Sverige nära våra kunder i Stockholm, Göteborg, Syd och Oslo. Våra mötesplatser med kund är i Regus lokaler på de olika centralorterna.

SamCert AB

 

 

 

 

 

 

 

 

   

På bilden syns SamCert teamet samlat på årlig kick-off i Strömstad framför norra hamnen. Foto Erling Karlsson.

Historik

Verksamheten startade 2001 med syfte att hjälpa företag att ISO-certifiera sig. Grundaren Ann-Sofie Gustafsson är M.Sc., biolog och ekolog med inriktning miljövetenskap och miljöledning. Tidigare hade hon arbetat inom Volvo-koncernen som kvalitets-, miljö- och IT-chef.  Före trettio års ålder hade Ann-Sofie blivit den första kvinnliga chefen på ledningsgruppsnivå inom Volvo Construction Equipment. Därefter flyttade hon till Stockholm och vidareutbildade sig i entreprenörskap på KTH, och träffade av en tillfällighet miljöchefen för Hertz biluthyrning. Hertz Sverige blev första kunden i Ann-Sofies nystartade företag och ett år senare var den lyckade ISO-certifieringen klar. Under åren har hundratals företag fått hjälp med sina certifieringar.

Företaget har utvecklat en välrenommerad modell för certifierbara ledningssystem enligt standarder för miljö-,  kvalitets- och  arbetsmiljöledning, ISO 14001,  ISO 9001 och ISO 45001. Modellen är speciellt anpassad för små och medelstora företag och kallas för SamCert (certifiering i samverkan).

2001: Verksamheten startade under namnet Miljökompetens i Stockholm

2005: Första gruppen av företag certifierades i ett nätverk (SamCert-modellen)

2006: Huvudkontoret flyttar från Stockholm till Strömstad

2007: Etablerade verksamhet i Göteborg

2009: Företaget kvalitets- och miljöcertifierades enligt ISO 9001 och ISO 14001

2010: Verksamheten utvecklas till att omfatta även Miljödiplomering av företag och kommuner enligt Svensk Miljöbas kravstandard

2011: SamCert AB bildas och nya satsningar görs för att utveckla företaget

2014: SamCert antas som medlemsföretag i tillväxtprogrammet Expedition Framåt som leds av Business Region Göteborg

2015: Verksamheten utvidgas till Norge under en norsk filial

2016: Den första webbapplikationen släpps för lagbevakning, tjänsten kallas Lagwebben

2018: Företaget är en av de ledande konsultbyråerna i Sverige med inriktning på att hjälpa små och medelstora företag i nätverk

 

Miljödiplomering

SamCert AB Miljödiplomering är godkända utfärdare enligt Svensk Miljöbas.
Miljödiplomering är ett prisvärt alternativ till miljöcertifiering enligt ISO14001.

Länk till SamCert Miljödiplomering

SamCert är medlem i SIS

SIS är den svenska medlemsorganisationen i ISO. SIS driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SamCert är medlem i SIS och deltar regelbundet på utbildningar och seminarier inom kunskapsområdet.

Länk till SIS hemsida

SamCert anlitar RISE för certifieringsrevisioner

Sedan 2005 har SamCert haft ett nära samarbete med RISE Certifiering (tidigare SP Certifiering). RISE har kontor i Göteborg, Borås och Stockholm samt utför revisioner i både Sverige och Norge.

 
SamCert Kvalitets- och miljöarbete
 
Sedan 2009 är den egna verksamheten certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.
 

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.