Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

Erco Systems

14064 samcert 100 WEB

 Anders Ekberg, Erco Systems, är en av SamCerts många nöjda kunder. Foto: Gert Hognert

 Certifieringen ett kvitto på kvalitet

– Certifieringen har både ekonomiska och miljömässiga fördelar och bygger samtidigt på företagets good will-konto.

Det säger Anders Ekberg, delägare i Erco Systems, som certifierat företaget med hjälp av SamCert.

Resan började hösten 2011. Främsta anledningen var att kunderna börjat fråga efter certifiering.

– Vi är faktiskt det enda företaget i solskyddsbranschen som är ISO-certifierat, säger Anders Ekberg, inte utan stolthet. Det är ett bra argument i kontakterna med kunder.

Egentligen var det meningen att certifieringen skulle ske efter ett år, men på grund av hög arbetsbelastning på Erco genomfördes den först i februari 2013.

– Jag tittade i SamCerts handbok och kom fram till att här fanns ett systematiserat sätt att arbeta som inte skilde sig från hur vi arbetat tidigare, fortsätter Anders Ekberg. Vi har alltid försökt jobba kvalitetsmedvetet. Handboken gav en bekräftelse på att vi gjort rätt.

Totalt beräknar Anders Ekberg att företaget lade 380 timmar på certifieringen under drygt ett år.

– Det hade vi inte klarat själva. Vi har räknat på det och kostnaden hade landat på minst en halv miljon i så fall. Och med SamCert har vi fördelen att arbetet rullar på kontinuerligt, år efter år. Det är en hel del jobb man slipper.

Erco tillverkar och levererar solskydd för energismarta hus. Företagets miljömål är att minska energiförbrukningen, inte bara genom de egna produkterna utan även genom att påverka kunderna. Därför är målet att vid överlämnandet av anläggningen visa kunden den faktiska energibesparingen.

Anders Ekberg fortsätter med att understryka vikten av att avvikelsehanteringen följs upp kontinuerligt och åtgärdas.

– Det är där som det går att göra de stora vinsterna både ekonomiskt, kvalitets- och miljömässigt. Det är mätbara parametrar. Avvikelserna innebär onödiga kostnader och kan man få ner dem är mycket vunnet.

– Tidigare kunde vi göra ändrings- och tilläggsarbeten i stort sett gratis. Beställaren ville ändra något och vi fixade det. Men genom att redovisa vad som görs och sätta en prislapp kan vi ta betalt samtidigt som kvaliteten förbättras.

Avslutningsvis understryker Anders Ekberg att Erco är mycket nöjda med samarbetet med SamCert.

– Det är en smidig och smärtfri process och om alla är med blir den också väldigt dynamisk.

Intervjun genomfördes i Strömstad den 7 november 2014. Artikelförfattare Kerstin Karlsson.

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.