Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

Hur går det till?

Så här går det till att certifiera företaget

Certifieringsförberedelser

Våra konsulter bygger ISO-system genom att tillsammans med dig kartlägga dina nuvarande affärsmetoder och hjälpa dig att förstå och dokumentera dessa i överensstämmelse med ISO-krav.

Vi baserar arbetet på färdiga dokumentationsmallar och utbildar din organisation enligt bästa praxis. Vi tillhandahåller även de interna och externa revisionstjänster som ditt företag behöver.

Dokumentgranskning och revision

En av våra ISO-experter granskar dina dokument och bedömer hur de uppfyller kraven enligt ISO-standarden, detta för att säkerställa att kraven uppfylls. Vid besök i din verksamhet intervjuas nyckelpersoner och medarbetare på alla nivåer i organisationen varpå resultatet av revisionen sammanställs i en rapport.

Så går det till att bli certifierad av tredje part – certifieringsrevisionen

Efter att ett komplett ledningssystem har byggts upp och internrevisionen klarats av ska ett oberoende certifieringsorgan, även kallat ”tredje part”, genomföra en granskning för att bedöma efterlevnaden av standarden och organisationens ledningssystem. Vid en lyckad revision beviljas företaget ett certifikat om överensstämmelse med aktuell standard från den oberoende tredje parten. Organisationen genomgår därefter mindre, uppföljande revisioner årligen under tre år då det krävs en lite större omcertifieringsrevision. SamCert stöttar dig även efter certifiering så att du får ut så mycket som möjligt av ditt ledningssystem och kan vara trygg att du varje år får upprätthålla giltiga ISO-certifikat.

Grupp SamCert

Hur vill du genomföra ditt projekt?

Anpassad utbildning på plats

Genom att arbeta nära dig och helt förstå dina krav kan vi skapa en utbildningslösning som tillgodoser organisationens behov, oavsett om du implementerar befintliga rutiner, granskar efterlevnad av lagstiftning eller bygger upp företagets ledningssystem.

Utbildning hos oss – passar det lite mindre företaget

Vi erbjuder inspirerande mötesplatser på bekvämt avstånd i Stockholm, Göteborg eller Oslo där du har tillgång till ett nätverk av konsulter och revisorer med spetskompetens.

Våra utbildningar för mindre företag grundar sig på en tio stegs-modell för ISO-certifiering. Följer man modellen kan vi garantera en lyckad ISO-certifiering.

 Läs mer om certifieringsprojektets upplägg här

 

Om SamCert och vårt nätverk av företag

Vi på SamCert förstår utmaningarna med att implementera och underhålla ledningssystem. Vi förstår eftersom det är vad vi gör, varje dag varje vecka; för dig, för dina kunder och för din verksamhet.

Genom vårt nätverk av företag tillgodoser vi behoven av stöd för certifieringstjänster hos yrkesverksamma i hela Skandinavien. Vi har kontinuerligt byggt vårt företag under tjugo år och därmed byggt upp ett av Sveriges största nätverk inom certifiering av små och medelstora företag, med kunder i tre länder.

Vilka resurser behövs?

För en lyckad certifiering är det väsenligt att planera och avsätta de resurser som behövs under arbetet fram till certifieringen.

Det är också viktigt att tänka igenom hur arbetet ska gå till för att upprätthålla företagets certifiering.

Vad kostar det att ta in extern hjälp? Kostnadsbudgeten för att ta in extern hjälp kan uppgå till en halv miljon kronor för ett företag med 50 anställda. Hos SamCert så kan du räkna med att vi kapar kostnaderena betydligt. Tack vare SamCerts upplägg med fördelning av ISO-arbetet kan din externa kostnad hållas nere. Företaget får samtidigt värdefullt stöd från erfarna experter och handledning hela vägen till en lyckad certifiering.

Hur många timmar tar det i anspråk av en anställd? Det är många företag som har utsett en anställd till ISO-ansvarig och använt både en och två manår för att utveckla företagets ISO-arbete och ändå inte kommit i mål. Men med rätt konsulthjälp ska du inte behöva avsätta mer än cirka 200 timmar av den ISO-ansvariges arbetstid under 6-10 månaders projekttid.

Tillsammans med oss på SamCert så kan du kapa företagets kostnad avsevärt genom vårt koncept.

Kontakta oss så får du veta mer om hur ditt företag kan ta del av konceptet och vilka resurser som behövs för just ditt företag.

Radgivning certifiering 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetscertifiering – ISO 9001

Miljöcertifiering – ISO 14001

Arbetsmiljöcertifiering – ISO 45001

Informationssäkerhet – ISO 27001

 

ISO-certifikat och policies

Våra Certifikat

 Vänligen kontakta oss för att ta del av våra certifikat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Kvalitetspolicy

SamCert AB marknadsför, säljer och utför utbildnings-, rådgivnings- och revisionstjänster avseende organisationers ledningssystem. Vi genomför certifieringsprojekt, support av löpande certifieringsarbete och laguppdatering, allt enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt OHSAS 18001/ISO 45001 (arbetsmiljö). Vi utfärdar även Miljödiplom enligt Svensk Miljöbas.

Kvalitetsarbete hos våra kunder
Vi hjälper våra kunder att skapa ett kvalitetsledningssystem som är effektivt i kundens organisation. Med våra konsult- och utbildningstjänster lär vi kunden att hantera ledningssystemets olika delar på de sätt som vi vet leder till avgörande förbättringar. Vi hjälper även våra kunder att identifiera förbättringsområden som stärker kundens kvalitetsprofil vilket ger kunden direkt affärsnytta och konkurrensfördel.

Kvalitetsarbete hos oss
Grunden för vårt kvalitetsarbete utgörs av bindande krav, baserade på intressent- och SWOT-analyser, som organisationen berörs av. Kvalitetsarbetet ska leda till att minska kvalitetsbristkostnader genom att ständigt förbättra processerna, öka kundfokus samt att uppfylla tillämpliga krav*. Vår kompetens och förmågan att överföra den till våra kunder är avgörande för resultatet hos våra kunder. För att säkerställa bästa resultat matchar vi personal med rätt kompetens mot kundens uppdrag och genomför kontinuerlig kompetensutveckling av personalen. Med utgångspunkt i vår egen kompetensnivå strävar vi efter att själva fatta beslut i vår dagliga verksamhet som främjar kvaliteten.

Vår verksamhet ska kännetecknas av

 • Nöjda kunder
 • Spetskompetens
 • Lång erfarenhet
 • Enkla metoder
 • Hög leveranssäkerhet
 • Kvalitetsförbättringar hos våra kunder och oss själva

Ständiga förbättringar
Vi arbetar med ständiga förbättringar genom vår SWOT-analys, rutiner, processer, avvikelsehantering och våra förbättringsförslag.

*Legala krav, kundkrav och relevanta behov och förväntningar från intressenter.

Miljöpolicy

SamCert AB marknadsför, säljer och utför utbildnings-, rådgivnings- och revisionstjänster avseende organisationers ledningssystem. Vi genomför certifieringsprojekt, support av löpande certifieringsarbete och laguppdatering, allt enligt ISO 9001 (kvalitet) , ISO 14001 (miljö) samt OHSAS 18001/ISO 45001 (arbetsmiljö). Vi utfärdar Miljödiplom enligt svensk Miljöbas.

Miljöarbete hos våra kunder
Vi hjälper våra kunder att skapa ett miljöledningssystem som är effektivt i kundens organisation. Miljöarbetet ska leda till att minska negativ miljöpåverkan och säkerställer att tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av uppfylls.
I våra konsult- och utbildningstjänster lär vi kunden att hantera ledningssystemets olika delar på de sätt som vi vet leder till avgörande förbättringar. Vi hjälper även våra kunder att identifiera förbättringsområden som stärker kundens miljöprofil vilket ger kunden direkt affärsnytta och konkurrensfördel. På detta sätt bidrar vi på SamCert AB till en hållbar utveckling i samhället.

Miljöarbete hos oss
Grunden för vårt miljöarbete utgörs av att skydda miljön. Vi identifierar bindande krav*, genom intressent- och SWOT-analyser, som organisationen berörs av. Vår kompetens och förmågan att överföra den till våra kunder är avgörande för resultatet hos våra kunder. För att säkerställa bästa resultat matchar vi personal med rätt kompetens mot kundens uppdrag och genomför kontinuerlig kompetensutveckling av personalen. Med utgångspunkt i vår egen kompetensnivå strävar vi efter att själva fatta beslut i vår dagliga verksamhet som främjar miljön. Vi ska bland annat minska våra koldioxidutsläpp och resursförbrukning av miljöbelastande produkter och tjänster.

Vår verksamhet ska kännetecknas av

 • Konsulter uppdaterade inom miljökrav
 • Spetskompetens med lång erfarenhet
 • Enkla metoder som leder till resultat
 • Livscykelperspektiv
 • Miljöförbättringar hos våra kunder och oss själva

Ständiga förbättringar
Vi arbetar med ständiga förbättringar genom vår SWOT-analys, rutiner, processer, avvikelsehantering och våra förbättringsförslag.

*Legala krav, kundkrav och relevanta behov och förväntningar från intressenter.

Ann-Sofie Gustafsson
VD, SamCert AB

 

Göteborg

I Göteborg hittar du oss på Lindholmen där vi har vår mötesplats.

När du ska träffa oss anmäler du dig i receptionen SPACES BRYGGHUSET på Theres Svenssons gata 13.

SamCert Theres Svenssons Gata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta hit

 

 

Stockholm

Vår mötesplats i Stockholm är Regus kontor på Solna Business Park

Solna Business Park, Regus

Svetsarvägen 15, 2 tr

171 41 Solna

Hitta hit

Stockholm

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.