Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

SamCert kund tar stort steg för klimatet

SamCert har för tionde året medverkat till att företaget Koster Marin miljöcertifierats.

Koster Marin trafikerar i huvudsak sträckan Strömstad-Koster med sina åtta fartyg.

Daniel Eriksson, tekniskt ansvarig på Koster Marin, drivs av ett stort miljöengagemang och han är mycket nöjd med samarbetet med SamCert.

 

- Det är viktigt att ha ett bra tänk när det gäller miljön, säger han. SamCert finns nära till hands och det är lätt att ta kontakt och jag känner att vi får ett bra stöd. När man ser behoven i miljöarbetet är det positivt med en extern part för att hitta bra lösningar. Både SamCert och RISE erbjuder hjälp och stöttar oss.

Koster Marin tar nu ytterligare ett steg på miljöområdet. Fartyget Kostervåg, som trafikerar Kosterfjorden 350 dagar per år, kommer att elektrifieras. Därigenom minskas de årliga utsläppen med cirka 700 ton koldioxidekvivalenter.

Ombyggnaden sker på varvet Swedeship på Tjörn och ska vara klar den 1 april 2022. Av totalkostnaden 23 miljoner kronor har Koster Marin fått löfte om ett statsbidrag på 9 miljoner kronor inom ramen för det så kallade Klimatklivet.

- Jag utgår att vi kommer att hinna till den 1 april, säger Daniel Eriksson, med ett leende. Det är ett erfaret varv.

Som ansvariga för en stor del av transporterna i den marina nationalparken är Koster Marin det företag som transporterar flest människor över Kosterfjorden. För dessa transporter finns ett avtal med Västtrafik, som bland annat ställer krav på miljöledningssystem. Ett sådant system utarbetas med stöd av SamCert.

Koster Marin trafikerar i huvudsak sträckan Strömstad-Koster med sina åtta fartyg.

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.