Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

SamCerts kvalitets- och miljöarbete på topp

Väl fungerande kontinuitetsplan och ledningssystem har hjälpt SamCert att ta sig igenom pandemiåret.
- Färre resor och utvecklade webmöten har förbättrat såväl kvalitets- som miljöarbetet, säger VD Ann-Sofie Gustafsson.

 

SamCert Revision 2021 600

Detta är något som gynnar både våra kunder och oss själva. I och med att resandet begränsats har vi haft tätare kontakter och detta har i hög grad bidragit till utvecklingen. Goda idéer och inspel har flödat.

Kvalitetsförbättringarna omfattar bland annat digitalisering, distansarbete, samordnade revisioner och uppdaterade system.

- Nyligen har SamCert reviderats av RISE som tittat på vårt kvalitets- och miljöarbete och förnyat våra certifikat. Det är alltid givande möten med vår revisor Birthe Nörgaard.

På miljösidan har motsvarande inneburit färre resor och minskade utsläpp. Genom planering av samordnade revisioner på företagets verksamhetsorter har arbetet kunnat koncentreras på ett helt annat sätt. Samtidigt har staben förstärkts med en ny miljökonsult.

- Våra arbetsbeskrivningar och processkartläggningen har utvecklats och utgör numera ett bra stöd till alla medarbetare i verksamheten, fortsätter Ann-Sofie Gustafsson. Vi kommer att väva in distansarbete i vårt kontinuerliga utbildnings och revisionsarbete med kunder.

I sin revisionsrapport konstaterar Birthe Nörgaard från RISE certifiering att ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå förväntat resultat. Exempel på detta är minskning i antalet resor, höga betyg på kundnöjdheten, inga kundklagomål, förbättrade arbetsbeskrivningar, förbättrad utbildningsplan och förbättrad processkartläggning.

- Samtliga medarbetare tillika med ledningen visade ett stort engagemang i miljö- och kvalitetsarbetet, skriver Birthe Nörgaard.
Ytterligare förbättringar planeras inom bland annat arbetssätt för distansrevision, utvärdering av kontinuitetsplan för samtliga processer samt förbättrad uppföljning av marknadsprocessen.

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.