Ring oss för mer info! Stockholm: 08-554 436 00 / Göteborg: 031-711 27 40 / Malmö 040-93 39 90

Informations- och cybersäkerhet

Nu har SamCert börjat hjälpa företag att certifiera sig enligt ISO 27001 – Ledningssystem för informationssäkerhet. Företag som arbetar medvetet och aktivt med detta inger förtroende och standarden hjälper till att koncentrera resurserna till rätt uppgifter. Arbetet ökar dessutom företagets cybersäkerhet vilket är i fokus idag.

 
  • Information är varje organisations viktigaste tillgång och den måste hanteras systematiskt och ansvarsfullt.
  • Genom att använda standarden ISO 27001 i arbetet med ledningssystem för informationssäkerhet får organisationen vägledning i säkerhetsarbetet.
  • ISO 27001 är framförallt baserad på att identifiera och hantera informationssäkerhetsrisker i företagets processer.
  • Standarden använder PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act) för att strukturera processer och skapa ständig förbättring.

SamCerts erfarna konsulter inom ledningssystem hjälper kunder införa ISO 27001. För att stötta kunden optimalt inom IT-säkerhetsområdet har SamCert dessutom ett samarbete med två IT-experter som är delaktiga i processen.

SamCert AB

Utbildning, implementering och internrevision avseende organisationers ledningssystem. Certifieringspartner för små och medelstora företag enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Möt oss i Stockholm på Solna Business Park

Möt oss i Göteborg på Lindholmen

Möt oss i Oslo på Forskningsparken

ISO 9001 14001 Sv

Kontaktinformation

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
Stockholm: 08-554 436 00
Göteborg: 031-711 27 40
Malmö 040-93 39 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.